Підгаєцька районна рада
Підгаєцький район, Тернопільська область

Звіт    про діяльність комунальної установи «Підгаєцький інклюзивно-ресурсний центр Підгаєцької районної ради Тернопільської області        за 2019-2020 навчальний рік

Переглядів: 902

   Звіт

   про діяльність комунальної установи «Підгаєцький інклюзивно-ресурсний центр Підгаєцької районної ради Тернопільської області        за 2019-2020 навчальний рік

 

      Національною радою реформ визнано інклюзивне навчання одним із основних чинників реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні. У 2009 році, після ратифікації Україною Конвенції ООН про права дітей з інвалідністю, в закладах освіти розпочався активний процес організації навчання дітей з особливими освітніми потребами. За останні роки українські педагоги та міжнародні експерти відзначають, що в питанні   розвитку інклюзивного навчання Україна зробила потужний крок уперед. Це стало можливим завдяки прийнятому Закону про інклюзивну освіту, всі положення якого увійшли в основний Закон «Про освіту» , «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту». Впровадження  міжнародних підходів  до навчання дітей з особливими освітніми потребами,   базується на засадах створення рівних можливостей та доступу до якісної освіти. Для вдалої реалізації цієї реформи Україна потребує кваліфікованих та професійних фахівців для роботи  з дітьми з особливими освітніми потребами. Виконання цих завдань безпосередньо залежить від ефективності діяльності інклюзивно-ресурсних центрів . Порядок утворення, основні засади діяльності, а також правовий статус ІРЦ регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 12.07.2017 р. № 545 та Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів» .

     Рішенням 19 сесії сьомого скликання Підгаєцької районної ради від 22 травня 2018 року № 221 створено комунальну установу «Підгаєцький інклюзивно-ресурсний центр Підгаєцької районної ради Тернопільської області» та затверджено  її Положення. Районний інклюзивно-ресурсний центр створено з метою :

1. Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної ( професійно-технічної) освіти  та інших закладах освіти.

2. Проведення комплексної  оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами ІРЦ), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, особливостей психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини.

 3. Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти.

4. Участь фахівців центру у командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти.

5. Ведення реєстру дітей, котрі пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку ІРЦ (за згодою батьків).

6. Ведення реєстру закладів освіти, а також реєстр фахівців,  котрі надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові  послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою .

7. Надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної ( професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання.

8. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних,  корекційно-розвиткових послуг таким дітям.

9. Консультування батьків або законних  представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які  забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів.

10. Надання консультативної та  психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у  формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

11. Проведення моніторингу динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їх батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються .

12. Організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

13. Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я,  установами соціального захисту, службами у справах дітей,  громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку.

   Шлях до якісної організації інклюзивного навчання в закладах освіти не є простим та об’єднує в собі низку обов’язкових кроків, які необхідно реалізувати. Зокрема, для встановлення категорії особливих освітніх потреб дитина має пройти комплексне психолого-педагогічне обстеження в ІРЦ. Результати такого обстеження зорієнтовують фахівців інклюзивно-ресурсного центру (практичного психолога, вчителя-логопеда, вчителя-дефектолога, вчителя-реабілітолога) на визначення оптимальної для дитини освітньої траєкторії. Рекомендації щодо організації індивідуального освітнього маршруту в подальшому стануть в нагоді для команди психолого-педагогічного супроводу дитини в навчальному закладі.

             Підгаєцький ІРЦ  проводить обстеження дітей віком від 2 до  18 років з використанням комплекту спеціальних психодіагностичних  методик , які відповідають світовим стандартам. Комплексне оцінювання розвитку дитини проводиться з метою визначення її кількісних та якісних особливостей розвитку і потенціалу, виявлення особливих освітніх потреб, надання рекомендацій щодо підтримки в освітньому середовищі для гармонійного розвитку. Для цього фахівці інклюзивно-ресурсного центру проводять оцінку фізичного та мовленнєвого розвитку дитини, а також роблять оцінку її когнітивної, емоційно-вольової сфери та освітньої діяльності. У разі потреби , фахівці ІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за  іншими напрямами , зокрема визначення рівня соціальної адаптації , взаємодії з однолітками , дорослими . Під час оцінювання визначаються сильні та слабкі сторони розвитку дитини відповідно до її віку та надаються рекомендації щодо організації освітнього маршруту дитини. Кожна дитина – це унікальна комбінація «сильних та слабких сторін», переваг і обмежень власного розвитку , комплексна оцінка проходить, спираючись на такі принципи: індивідуального підходу, актуальності та ефективності,  конфіденційності.

Комплексна оцінка (КО) має на меті виявлення особливих освітніх потреб та визначення освітнього маршруту дитини. Основними завданнями КО є:

- розробка рекомендацій з організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дитині;

- розробка рекомендацій для адміністрації закладу освіти, педагогічних працівників, батьків або законних представників дитини.

   За період 2019-2020 р. до центру звернулося  182 особи  на проведення КО розвитку дитини. На даний час проведено 173 КО, подано 10 (одна на повторну) на проведення КО . З даної кількості обстежених дітей з ФФН та порушенням звуковимови - 128,  з  важкими порушеннями мовлення -17  дітей, з порушенням слуху (глухота)  - 2 дитини, 1 дитина з порушенням опорно-рухового апарату, 4 - з розладами аутичного спектру, 10 - із ЗПР , 11- із інтелектуальними порушеннями. Заява батьків є підставою для проведення КО . Комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини   має рекомендаційний характер. Без згоди батьків відкрити інклюзивний клас (групу)  не можна. Відповідно до ст. 55 Закону України "Про освіту" (далі - Закон) батьки дитини мають право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми освіти відповідного рівня. Згідно зі ст. 20 Закону у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків до закладу освіти інклюзивна група або клас утворюється в обов'язковому порядку.

      З метою підвищення ефективності діяльності інклюзивно-ресурсного центру , застосування єдиних підходів до комплексної оцінки розвитку дітей та ведення електронного реєстру дітей з ООП , використання спеціальних комп’ютерних методик , впроваджено  «АС ІРЦ» . Для оволодінням навиками роботи з «АС ІРЦ» фахівці центру взяли участь у вебінарах : «Система автоматизації роботи ІРЦ (21.032019 р.) , «Основні правила та принципи наповнення АС ІРЦ» . Завдяки налагодженню роботи АС Підгаєцького ІРЦ батьки мають змогу подавати заяви на проведення КО дистанційно на портал : https:ircenter.gov,ua/   . АС ІРЦ полегшить також роботу ЗЗСО та ЗДО адже вони будуть мати змогу в електронному варіанті складати ІПР для дитини з ООП , використовуючи висновки , попередньо сформовані фахівцями ІРЦ . Автоматизована система ІРЦ забезпечує створення єдиного інформаційного середовиша у сфері інклюзивної освіти .

  На даний час  на обліку ІРЦ перебуває 45 дітей з ООП , фахівці центру проводять з ними корекційно-розвиткові заняття. На інклюзивному навчанні перебуває 8 дітей шкільного віку: опорний заклад Підгаєцька ЗОШ І-ІІІ ст. Литвинівська ЗОШ І-ІІІ ст., - по 2 дитини, Голгочанська ЗОШ І-ІІІст., Завалівська ЗОШ І-ІІІ ст., Угринівська ЗОШ І-ІІ ст.,  Бронгалівська ЗОШ філія опорного закладу Підгаєцької ЗОШ І-ІІІ ст. – по 1 дитині, та одна дитина дошкільного віку  в інклюзивній групі  закладу дошкільної освіти "Журавлик" м. Підгаєць .  3 дітей ,по стану здоров’я , перебувають на індивідуальній формі навчання (педагогічний патронаж) . У новому навчальному році рекомендуємо організувати інклюзивне навчання ще для 5 дітей з ООП ( Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ст., Мирненська ЗОШ І-ІІ ст , Мужилівська ЗОШ І-ІІ ст.) .

  Другою, не менш важливою функцією ІРЦ, є проведення корекційно-розвиткових занять. Корекційно-розвиткові послуги надаються дітям, які навчаються в інклюзивних класах , інклюзивних дошкільних групах а також дітям, котрі не задіяні спеціальним навчанням і перебувають на обліку ІРЦ , шляхом проведеня індивідуальних та групових занять. На даний час у Підгаєцькому ІРЦ працює 5 працівників ( з них  4 педагогічних працівники: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог, вчитель-реабілітолог). Корекційно-розвиткові послуги фахівці надають відповідно  до потреб та можливостей дитини, підбираючи спеціальні корекційно-розвиткові програми, рекомендовані МОН Ураїни (додаток до наказу МОН від 26.07.2018 р. № 814). Заняття проводять з використанням  ігрових та здоров'язберігаючих технологій (арт-терапія, ритміка, пісочна терапія, біоенергопластика, сенсорна терапія , логоритміка та ін.). За період 2019-2020 р. корекційно-розвиткові заняття відвідувало 97 дітей, з них : з порушенням звуковимови -70, з важкими порушеннями мовлення – 4, з РАС – 4, з порушенням слуху -1, із ЗПР – 9, із інтелектуальними порушеннями – 9 дітей.

   Для надання якісних корекційно-розвиткових послуг ІРЦ має спеціально оснащені приміщення  для проведення індивідуальних та групових занять: вчителя-логопеда , практичного психолога (сенсорна кімната)  , вчителя-дефектолога . За кошти місцевого бюджету у 2019 році придбано багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір), телевізор . Постійно поновлюється , поповнюється та підбирається відповідно до потреб дитини дидактично – розвитковий матеріал . Придбано картки візуальної підтримки для дітей  з РАС та спеціальну методичну літературу . Не дивлячись на хорошу матеріальну базу все ж є потреба у придбанні оснащення для фізичної реабілітації дітей .

   Корекційно-розвиткова робота буде успішною тільки у випадку злагодженої роботи всіх фахівців центру . Тому корекційно-розвиткові заняття спрямовані на розвиток когнітивної сфери , емоційно-вольової, мовленнєвий  та фізичний розвиток , соціальну адаптацію. Як показує досвід  двох років роботи, діти, яким вчасно була надана психолого-педагогічна допомога у дошкільному віці (з 4 років), успішно зараз продовжують навчання у  закладах загальної середньої освіти.  Проблемою  є те,  що батьки (опікуни) дітей із запізненням звертаються до ІРЦ , переважно у віці 5-6 років. Дуже важливим при проведенні корекційно-розвиткових занять є "раннє втручання", перевагами якого є:

- кращі компенсаторні можливості організму;

- збільшений час підготувати дитину до школи ;

 - змога уникнути більш складних порушень.

 У зв'язку з цим у 2019-2020 н.р. ІРЦ спрямував свою роботу на співпрацю із закладами дошкільної освіти .   Вже налагоджена співпраця   із   дошкільним закладами району ,але і не менш важливою для роботи фахівців ІРЦ є співпраця з сімейними лікарями . Плануємо у новому навчальному році більше уваги приділити співпраці з медичними закладами , районною ЛКК з метою раннього виявлення дітей з ООП  ( від двох років) .

    З метою забезпечення ефективності освітнього процесу дітей з ООП, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в  загальної середньої  та  дошкільної освіти, утворюється команда психолого-педагогічного супроводу. Успішність надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг КС залежить від якості її взаємодії з фахівцями ІРЦ. Ця взаємодія полягає у наступному:

- ознайомлення учасників КС з ООП дитини, надання консультативної  допомоги ;

- участь фахівця ІРЦ у підготовці ІПР;

- наставницька підтримка;

- здійснення фахівцями ІРЦ поточного (за потребою) і кінцевого (двічі на рік) моніторингу розвитку дитини з метою визначення динаміки її розвитку та необхідності коригування напрямів, умов, змісту надання освітніх послуг, відповідно до ІПР.

         ІРЦ тісно взаємодіє з педагогічним працівникам закладів дошкільної , загальної середньої освіти щодо організації освітнього процесу для дітей з ООП . Так у вересні 2019 р. у співпраці з Підгаєцьким РМК проведено навчання для асистентів вчителів  та вихователів на тему «Правові аспекти інклюзивної освіти» , а у  червні та жовтні 2019 р. у рамках реалізації програми НУШ для вчителів початкових класів району проведено семінар-практикум  з елементами тренінгу «Дитина з особливими освітніми потребами у навчальному закладі. Інклюзія на практиці» . Протягом року також надавалися індивідуальні консультації з питань ведення документації та організації інклюзивного навчання .

  Дуже важливим аспектом діяльності ІРЦ є співпраця з батьками : надання психологічної та консультативної допомоги , залучення до освітнього процесу , культурно-масових заходів , майстер-класів  , благодійних акцій. Так , 2 грудня 2019 р. працівниками  Підгаєцького районного центру соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді та працівниками Підгаєцького ІРЦ   для батьків та їх дітей, які відвідують центр , проведено майстер-клас (аплікація з круп) «Світ моїми очима» . За участь у конкурсі кожна дитина з ООП була нагороджена канцелярським приладдям та солодощами . 3 грудня 2019 р. фахівці ІРЦ організували для дітей та батьків святковий концерт «Свято добра та милосердя» . За участю учнів Підгаєцької гімназії імені Маркіяна Паславського  12 грудня 2019 р.  проведена акція «Скринька добра» , де діти з малозабезпечених сімей  , які відвідують Підгаєцький ІРЦ, отримали грошову допомогу та м’які іграшки .

 Велику увагу фахівці Підгаєцького ІРЦ приділяють також просвітницькій роботі з батьками дітей з ООП . Так , на запрошення адміністрації Литвинівської ЗОШ І-ІІ ст. , 26 лютого 2020 р. працівники ІРЦ провели зустріч з батьками учнів школи та майбутніх першокласників . Мета зустрічі-ознайомлення батьків з мовленнєвими і психологічними проблемами  дітей шкільного та дошкільного віку . В ході спілкування батькам було запропоновано допомогу фахівців ІРЦ , проведено цікаві розвивальні ігри  , тестування . 

   Не припинялася робота з батьками і під час карантину .

 До Великодня за участю батьків проведено виставку малюнків «Великдень очима дітей» ( онлайн-виставка) . На даний час фахівці центру у тісній співпраці з батьками готують відеоролик до Дня захисту дітей .У зв’язку з пандемією та поширенням інфекції CОVID-19 співпраця з батьками стала дуже тісною та плідною , вони стали нашими помічниками при проведенні дистанційних занять , корекційно-розвиткових ігор . Фахівці нашого центру стали тренерами –консультантами для батьків , а батьки –вчителями . У дистанційному навчанні батьки стали нашими партнерами –і це започаткування нової форми тісної співпраці з батьками . Батьки  не стоять осторонь , а є активними учасниками процесу навчання .

 Значна увага в центрі приділяється підвищенню професійного рівня фахівців. З цією метою педагогічні працівники центру беруть участь в обласних семінарах , які проводить обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти , реєструються та беруть участь в онлайн –вебінарах , дистанційних курсах , науково-практичних конференціях . Так , 22 листопада фахівці центру стали учасниками Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі» , 22 лютого 2020 р. переймали досвід роботи Львівського ГО ценру «Лого» , який працює  з дітьми з РАС . 27 квітня та 6 березня брали участь в інтервізійних онлайн-зустрічах , які проводив обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти .

  На період  запровадження карантину кожен фахівець ІРЦ склав програму «Професійного розвитку». Програма включала опрацювання фахової літератури , перегляд вебінарів від Цифрового видавництва MCFR , видавництва «На урок» , видавництва «DyvoGra» , «Всеосвіта» , а також проходження дистанційних курсів відповідної кваліфікації . Сучасна педагогічна діяльність вимагає від фахівця ІРЦ уміння працювати з інтернет-ресурсами , проводити дистанційно корекційно-розвиткові заняття , відеонаради , конференції , використовуючи платформу «GoogleMeet» ,  «ZOOM» та ін. За час карантину фахівці опанували нові методи та форми роботи   .

 

       У червні місяці , після відновлення роботи ІРЦ , відповідно до листа МОН МОН № 1/9-278 від 26.05.2020р. плануємо у найкоротший термін провести першочергово КО дітей з ООП , які мають розпочинати здобуття початкової освіти у 2020-2021 н.р та зараховуються до закладу освіти вперше. Не виключаємо можливість проведення індивідуальних корекційно-розвиткових занять з дотриманням всіх протиепідемічних та профілактичних заходів .

 На закінчення ,  дозвольте подякувати всім  , хто причетний до діяльності нашого інклюзивно-ресурсного центру , хто не байдуже ставиться до проблем освіти у районі та розуміє важливість корекційної допомоги дітям з ООП . Надалі сподіваємось на тісну співпрацю з місцевими органами виконавчої влади  , органами місцевого самоврядування , відділом освіти Підгаєцької РДА , Підгаєцьким РМК, ЗЗСО, ЗДО , закладами охорони здоров’я , закладами соціального захисту населення , Підгаєцьким районним центром соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді .

 

Директор комунальної установи

«Підгаєцький інклюзивно-ресурсний центр

Підгаєцької районної ради Тернопільської області»

29.05.2020 р.                                                                                                     Галина КОТІЛОК

 

 

« повернутися до списку новин