Підгаєцька районна рада
Підгаєцький район, Тернопільська область

Президія районної ради

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЮ

1. Президія  районної ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд ради.
2. Президія утворюється рішенням районної ради і у своїй діяльності підзвітна раді. До складу  президії входять за посадами: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій районної ради. За рішення ради до складу  президії можуть бути також включені уповноважені представники депутатських  груп і фракцій.
3. Засідання президії ради скликаються головою ради в міру необхідності і є  правомочним, якщо в них бере участь більше половини її фактичного складу. Засідання президії є, як правило, відкритими, їх веде голова районної ради або його заступник..
На засіданні президії запрошуються голова райдержадміністрації та його заступники.
4. На засіданнях президії районної ради можуть розглядатися питання:
4.1. Вироблення пропозицій по формуванню порядку денного сесії ради.
4.2. Забезпечення підготовки пленарних засідань сесій, документів і матеріалів, які вносяться на їх розгляд.
4.3. Організації виконання рішень і доручень (протокольних рішень) ради, внесених депутатами  пропозицій і зауважень, рішень по запитах депутатів, зверненнях громадян, наказах виборців.
4.4. Координації дій постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради, здійсненні контролю за виконанням рішень ради.
4.5. підготовки пропозицій щодо кандидатур на голів постійних комісій, інших осіб, яких обирає або затверджує рада.
4.6. Попереднього розгляду подань районної державної адміністрації стосовно проектів програм економічного, соціального та екологічного розвитку району, районного бюджету, регулювання земельних відносин, комунальної власності, приватизації, інших документів.
4.7. Внесення пропозицій щодо необхідності змін і уточнень намічених програм, планів і заходів з подальшим затвердженням на сесіях ради.
4.8. Аналізу стану справ у питаннях, віднесених законодавством до відання районної  а, вироблення необхідних пропозицій.
4.9. Надання методично – консультативної допомоги міській та сільським радам і  іншим органам місцевого самоврядування , у здійсненні ними своїх повноважень.
4.10. Інші питання діяльності районної ради.
5. Президія районної ради приймає рішення, які мають дорадчий характер.
Рішення вважається прийнятим, якщо  за нього проголосувало не менше половини – фактичного складу президії, і підписується головуючим на їх засіданні. При рівності голосів вирішальне слово – за головою ради. Рішення, висновки і пропозиції враховуються головою ради, постійними комісіями районної ради.